eChomutov - Kultura
Nacházíte se zde: Kultura

Chomutovská knihovna

Chomutovnská knihovna sídlí v bývalém jezuitském areálu. Celý areál byl vystavěn v barokním stylu a nachází se v ulici Palackého. Hlavní činností organizace je půjčování knih, pořádání kulturních a vzdělávacích akcí.

Městská galerie Špejchar

Galerie Špejchar se nachází v objektu bývalého jezuitského kostela a je součástí tzv. jezuitského areálu, který se nachází v centru města. Ve velkorysém prostoru galerie se konají výstavy nejen předních uměleckých výtvarníků.

Městské divadlo

Jedna z architektonických dominant města stojící na okraji městského parku. Původní Měšťanská střelnice byla v letech 1905 až 1906 přestavěna do dnešní podoby divadla. V prostorách divadla se konají divadelní představení, koncerty vážné i populární hudby, plesy, společenské večery, firemní prezentace a pod.

Kostel sv. Ignáce

Bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce uzavírající pravou dolní část náměstí je raně barokní stavbou s dvouvěžovým průčelím postavenou v letech 1663-1668.

Letní kino

Letní kino se nachází v areálu Kamencového jezera.

Historická lékárna

Expozice se nachází v malé místnosti přízemí budovy radnice mezi vstupem na Mnišský dvoreček a velkým sálem s expozicí gotického umění. Byla slavnostně otevřena v roce 1991 a jejím základem je pozdně barokní interiér lékárny z kadaňského kláštera alžbětinek.

Lapidárium kamenné plastiky

Větší část expozice se nachází v jednom z nejpůsobivějších prostorů budovy radnice – Mnišském dvorečku. Několik předmětů expozice pak naleznete v neméně působivé atmosféře raně gotického kostela sv. Kateřiny, který je rovněž součástí budovy radnice.

Poklady gotiky a renesance severozápadních Čech

Expozice se nachází v pozdně gotických prostorách přízemí budovy radnice (bývalého zámku) na náměstí 1. máje ve dvou velkých sálech při vstupu do muzea.

Pohledy do pravěku Chomutovska

Expozice Pohledy do pravěku Chomutovska představuje pravěký vývoj na Chomutovsku od neolitu po dobu římskou (6. tisíciletí př. n. l. – 400 n. l.), především na základě výsledků rozsáhlých archeologických výzkumů lokalit, jež svým významem přesahují hranice regionu.

Minerály a horniny Krušných hor

Geologická expozice je umístěna v přízemí Domu J. Popela z Lobkowicz v areálu bývalého jezuitského gymnázia (Palackého ulice č. 86) a je dobře přístupná i handicapovaným osobám.

Strana 1 z 2

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz