eChomutov - V Palachovce děti přivítaly Bajaju
You are here: eChomutov > Bericht aus Chomutov > Bericht aus Chomutov > V Palachovce děti přivítaly Bajaju
Freitag, 17. Mai 2013

V Palachovce děti přivítaly Bajaju

Do Palachovky sice nepřijel princ ze známé pohádky Boženy Němcové, ale přesto bylo vítání Bajaji hodně veliké a nadšené. Žáčci z mateřské školy a žáci ze speciální školy zaplnili v pátek dopoledne celý prostor školní zahrady, aby společně uvedli do provozu svoje nové multifunkční a interaktivní dětské hřiště, které se právě jmenuje tak, jak se jmenoval známý princ z pohádky.
Děti Bajaju vysvobodily.  Samy přestřihly pásky, které dosud zakazovaly vstup na nedávno dokončenou sestavu prolézaček,šplhadel, skluzavku, herní prostory a Bajaja byl volný. To byl pokyn k první zatěžkávací zkoušce. Bylo hodně veselo. Dětské hřiště nahradilo staré skluzavky, houpačky, které dosloužily a na školní zahradě se ještě tady objeví i další nové hrací prvky, které doplní nejen Bajaju, ale i dvě velká pískoviště.
A tak se v pátek dopoledne na školní zahradě bavili společně žáci speciální školy a předškoláci z mateřské školy v Palachovce a k tomu jim vyhrávala hudba.
Další velkou zatěžkávací zkouškou projde Bajaja hned v sobotu, kdy se školní zahrada zaplní po celé dopoledne dětmi a rodiči, kteří sem zavítají na tradiční a velice oblíbenou akci TÁTO, MÁMO POJĎ SI HRÁT, BUDEM SPOLU SPORTOVAT. Opět je připraveno hodně soutěží, atrakcí a závodů jak pro děti, tak pro tatínky a maminky s dětmi. Celé dopoledne probíhá vždycky v prostorách velké školní zahrady a k soutěžení zní veselé písničky. Nechybí tady odměny za splněné úkoly ani občerstvení.

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Stadt information Center

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infoline kostenlos:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz