eChomutov - Výlet za přírodou a sportem
Nacházíte se zde: Turistika > Školní výlety > Výlet za přírodou a sportem
Pondělí, 06 Červen 2011 15:11

Výlet za přírodou a sportem

Pro všechny věkové kategorie žáků i studentů je vhodný výlet do Podkrušnohorského zooparku a areálu Kamencového jezera. Široká škála vzdělávacích programů připravených Ekocentrem zooparku umožní vyjít vstříc potřebám žáků i učitelů. Blízkost obou lokalit a železniční zastávka hned u vstupu do zooparku pak výrazně zjednodušuje logistiku výletu.

Stačí si jen vybrat výukový program do balíčku služeb a městské informační centrum vše ostatní zařídí.

zoopark_03Balíček „Výlet za přírodou a sportem“

 • Výukový program v Podkrušnohorském zooparku dle výběru z bohaté nabídky níže
 • Oběd (polévka, hlavní chod a nápoj nebo opékání buřtů, chléb a hořčice)
 • Vstup do areálu Kamencové jezero + vybrané aktivity
  (2 hodiny minigolfu, vstup na trampolínu, hřiště na plážový volejbal a další)

Cena školního výletu činí 185 Kč na jednoho žáka, ušetříte 20 % oproti obvyklým cenám. Částka zahrnuje dopolední i odpolední program a občerstvení. Dopravu si škola zajišťuje sama.

Platba probíhá na místě u jednotlivých dodavatelů.

V případě zájmu je možné baliček rozšířit o další služby.


Nabídka vzdělávacích programů v Podkrušnohorském zooparku

Ekocentrum při Podkrušnohorském zooparku připravilo řadu vzdělávacích programů, mezi kterými si rozhodně vyberete ten, který bude nejlepší pro vaše studenty.

ProgramyMašinkou s mateřinkou ▪ Hádej, hádej hadači! ▪ Máme rádi zvířata ▪ Život na statku ▪ Hmyzí společenstvo aneb táhneme za jeden provaz ▪ Poznáš kdo jsem? ▪ Plíce světa ▪ Vznik skanzenu ▪ Řemesla a tradice spojené s životem na statku ▪ Cesta zrníčka ▪ Příroda v ohrožení? ▪ Globálně o globálních problémech ▪ Jak zatočit s odpady? ▪ Ekolabeling aneb víš co jíš? ▪ Stará zemědělská technika ▪ CITES

kamencak_02Odpolední program na Kamencovém jezeře

Odpolední program je vyplněn návštěvou areálu Kamencové jezero, které poskytuje řadu příležitostí ke sportovnímu vyžití a aktivnímu odpočinku žákům i kantorům.

V balíčku je zahrnut:

 • Vstup do areálu Kamencové jezero
 • Hřiště na plážový volejbal
 • Dvě hodiny minigolfu
 • Nafukovací prolézačky na vodě
 • Dětské pirátské hřiště
 • Vstup na obří trampolínu

Po domluvě lze do balíčku zahrnout také další pronájem sportovišť či sportovních pomůcek.


zoopark_02

Popis vzdělávacích programů v Podkrušnohorském zooparku

Mašinkou s mateřinkou (MŠ + 1. třída)
Děti se projedou vláčkem Lokálka Amálka, z něhož si prohlédnou zoopark a poslechnou si zajímavosti o zvířatech. Pro děti jsou připravené také různé hry, při nichž si potrénují paměť a budou poznávat hlasy zvířat. Tento program probíhá 1,5 hodiny.

Hádej, hádej hadači! (MŠ + 1. třída)
V tomto programu se děti seznámí s různými přírodninami a budou hádat, jakému zvířátku daná věc patří (např. hadí či ježčí kůže atd.), zároveň se dozví další zajímavosti o zvířatech. Zahrnuje také návštěvu statku domácích zvířat. Délka programu je 1,5 hodiny.

Máme rádi zvířata (1. stupeň ZŠ)
Během programu děti s doprovodem projdou část zooparku a u jednotlivých výběhů se dozví něco o jeho obyvatelích. Na statku se také děti dozvědí základní informace o domestikaci. Tento program probíhá 2 hodiny.

Život na statku (MŠ + 1. stupeň ZŠ)
Program je zaměřený na chov domácích zvířat, druhy domácích zvířat a jejich využití. Děti budou mít možnost si nějaká domácí zvířátka nakrmit. Program trvá 1 hodinu.

Hmyzí společenstvo aneb táhneme za jeden provaz (1. stupeň ZŠ)
Program, který je zaměřen na bližší poznání obyvatel hmyzí říše. Zahrnuje nejen výklad o životě hmyzu, ale také ukázku jejich obydlí. Tento program probíhá 1,5 hodiny.

Poznáš kdo jsem? (3.–5. třída ZŠ)
Úkolem děti během programu je rozpoznat druhy zvířat podle charakteristiky. Jde o skupinovou práci zaměřenou výhradně na zvířata chovaná zooparkem. Zvítězí tým, který nejrychleji přiřadí text k obrázku zvířete. Délka programu 1,5 hodiny.

Plíce světa (3.–5. třída ZŠ)
Přednáška zaměřená na významy pralesů pro život na planetě Zemi. Obsahuje také zábavnou hru s tématikou pralesa. Tento program probíhá 2 hodiny.

Vznik skanzenu (od 3. třídy ZŠ)
Děti se seznámí s terminologií jednotlivých budov a místností na statku, s lidovou architekturou a dobovým zařízením statku. Program trvá 1 hodinu.

Řemesla a tradice spojené s životem na statku (od 3. třídy ZŠ)
Program trvá 1 hodinu.

Cesta zrníčka (od 3. třídy ZŠ)
Program je zaměřený na význam hospodaření, ukázky staré zemědělské techniky, zpracování obilí na statku a ve mlýně a tradice spojené s životem na venkově. Program trvá 1 hodinu.

Příroda v ohrožení? (5. třída + 2. stupeň ZŠ)
Přednáška zaměřená na ochranu přírody a její odůvodnění. Děti se dozvědí více o ohrožených druzích a vzácných územích i o úloze ZOO v ochraně přírody. Tento program probíhá 2 hodiny.

Globálně o globálních problémech (5.–9. třída ZŠ, SŠ)
Žáci ve skupinkách zpracují téma vybraného globálního problému a svou práci prezentují před celou třídou. Dozví se informace o skleníkovém efektu, znečištění ovzduší, přelidnění planety i o problematice kácení deštných pralesů. Tento program probíhá 1,5 hodiny.

Jak zatočit s odpady? (5.–9. třída ZŠ, SŠ)
Výukový program, který je zaměřen na problematiku odpadů a jejich možné využití s ohledem na ochranu přírody. Tento program probíhá 2 hodiny.

Ekolabeling aneb víš co jíš? (2. stupeň ZŠ, SŠ)
Přednáška zaměřená na téma „ekolabelingu“, při které se budou probírat výhody a nevýhody ekologických značek i bioproduktů a biopotravin. Tento program probíhá 1,5 hodiny.

Stará zemědělská technika (od 5. tř. ZŠ)
Děti si prohlédnou vzorkové políčko a větrný mlýn. Seznámí se se starými zemědělskými technikami. Program trvá 1 hodinu.

CITES (2. stupeň ZŠ)
V průběhu tohoto vzdělávacího programu se žáci dozvědí více o nelegálním obchodu se zvířaty a o jejich transportu. Na závěr probíhá diskuse na toto téma. Tento program probíhá 1,5 hodiny.

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz