eChomutov - Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie
Nacházíte se zde: Památky > Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

V chomutovské městské památkové zóně se dnes mimo jiné nachází i pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží.

Na tomto místě však již dříve stával polodřevěný kostel datovaný k roku 1290, jenž sloužil obyvatelům města a kolem něhož se nacházel hřbitov. V průběhu 14. století byl ale tento objekt přestavěn a právě z tohoto období pochází nejstarší část dnešního objektu – tj. zdivo presbytáře a sakristie. Později, roku 1357, se tato modlitebna stává kostelem farním. Během dobývání města husitskými vojsky v roce 1421 však byla tato svatyně poškozena, což také zapříčinilo její celkovou přestavbu v trojlodní pozdně gotický chrám halového tvaru, přičemž práce na stavbě začaly roku 1516 za podpory tehdejších držitelů města – rodu Veitmilů. O devět let později však dochází k požáru a budova je tak dokončena až kolem roku 1542. Další požár objekt zachvátil též dne 24.července 1598, kdy ostatně vyhořelo téměř celé město, a chrám Páně tak bylo nutno znovu opravit. Významným je bezesporu také letopočet 1619, kdy se v kostele na krátkou dobu usazují převládající protestanté, které odsud později vyhnali katolíci. V průběhu třicetileté války byla tato památka celkem třikrát vyloupena (roku 1632, 1639 a 1643) a většina vybavení tak odvezena či zničena. Polozbořená stavba byla opravena teprve až roku 1662, kdy se zároveň stala i kostelem děkanským. Přibližně po sto letech však opět zasahuje do jejího vývoje válečný konflikt (sedmiletá válka) a i tentokrát byl objekt vyloupen a poškozen. Roku 1810 pak dochází ke zrušení hřbitova, který svatostánek obklopoval, avšak na kterém se již od 15. století nepohřbívalo. Jedna z dalších rekonstrukcí proběhla i v letech 1873-1874 a právě tehdy nechal děkan opatřit chrám barevnými okny. Další zajímavou událostí v historii kostela Nanebevzetí Panny Marie je zemětřesení roku 1899, které způsobilo uzavření objektu až do roku 1911 zdůvodu hrozby zřícení. Poslední významná úprava pak byla provedena v letech 1913 až 1915, kdy vznikl dnešní západní pseudorenesanční štít. V chrámu Páně je dnes k vidění hlavní barokní oltář z roku 1723 s pozdně gotickou sochou Madony, dále například barokní lavice, novogotické varhany a na západní kruchtě výjevy šestnácti světců (směrem od hlavního oltáře: svatý Václav, sv. Jan Nepomucký, sv. Vít, sv. Erasmus, sv. Eustach, sv. Diviš, sv. Markéta Antiochijská, sv. Pantaleon, sv. Barbora, sv. Kryštof, sv. Kateřina Alexandrijská, sv. Blažej, sv. Jiljí, sv. Jiří, sv. Akátius a sv. Cyriak).

(Michal Bařinka, 07/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

Audio stopa není k dispozici

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz