eChomutov - Památky
Nacházíte se zde: Památky
Památky

Historie Chomutova

Kdy přesně vzniklo na území dnešního Chomutova trvalé osídlení, nelze určit. Vedla tudy důležitá obchodní cesta ze Saska do vnitrozemí Čech a je pochopitelné, že po obtížném překonání Krušných hor…

Starobylá radnice

Budova radnice, která plnila funkci komendy a poté byla využívána jako zámek, tvoří jeden celek s kostelem svaté Kateřiny v městské památkové zóně.

Kostel sv. Kateřiny

Kostel sv. Kateřiny na náměstí 1.máje se řadí mezi nejstarší raně gotické církevní stavby v Evropě.  Tato nejvzácnější chomutovská stavba vyrostla v místech původně panského dvorce chráněného vodním příkopem, který…

Děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie

V chomutovské městské památkové zóně se dnes mimo jiné nachází i pozdně gotický děkanský kostel Nanebevzetí Panny Marie s městskou věží.

Městská věž

K jižnímu průčelí gotického děkanského kostela Nanebevzetí Panny Marie přiléhá z dálky viditelná, téměř 54 metrů vysoká, dominanta historického centra – městská věž.

Jezuitský areál

Nedílnou součástí jezuitského areálu zaujímajícího prostor od dnešní Ruské ulice až k řece Chomutovce byla vyjma Kostela svatého Ignáce a objektu Špejcharu i kolej a gymnázium.

Kostel sv. Ignáce

Bývalý jezuitský kostel svatého Ignáce uzavírající pravou dolní část náměstí je raně barokní stavbou s dvouvěžovým průčelím postavenou v letech 1663–1668.

Barokní sloup Nejsvětější Trojice

Barokní sloup Nejsvětější Trojice nacházející se od roku 1962 v prostoru mezi městskou věží a radnicí na náměstí 1. máje byl pořízen v roce 1697 a následujících 35 let postupně…

Galerie Špejchar

Dnešní galerie Špejchar zasahující do náměstí 1. máje byla vystavěna na okraji jezuitského areálu v rozmezí let 1590-1613 a před dokončením sousedního kostela svatého Ignáce sloužila jako prvotní modlitebna Tovaryšstva…

Dům čp. 9

V samém centru městské památkové zóny stojí pozdně gotický dům čp. 9, který patří k nejstarším měšťanským domům v Chomutově.

Kostel svatého Ducha

Kostel svatého Ducha nacházející se na bývalém Dolním (neboli Pražském) předměstí, původně sloužil sousednímu špitálu, jehož historie sahá až k roku 1382.

Kostel sv. Barbory

Pozdně gotický kostel svaté Barbory ze závěru 15. století stojí nad původní vesnicí Horní Ves při staré zemské cestě vedoucí do Lipska (dnešní ulice Lipská).

Pověst o bezhlavém mnichovi ze staré radnice

Každé správné město s historickými památkami má také svou temnou legendu. Někde se objevuje na hradbách bílá paní, jinde loupeživý rytíř. V Chomutově již několik staletí podle legendy obchází centrem…

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz