eChomutov - Modrá Palachovka: žáci vyjádřili podporu jedincům s autismem
Nacházíte se zde: eChomutov > Zpravodajství > Zprávy z Chomutova > Modrá Palachovka: žáci vyjádřili podporu jedincům s autismem
Pátek, 12 Duben 2013

Modrá Palachovka: žáci vyjádřili podporu jedincům s autismem

Kdo by 2. dubna pozoroval žáky MŠ a ZSŠ v Palachově ulici, byl by určitě překvapen, jaké oblibě se těší modrá barva mezi dětmi. Ale to by byl chybný úsudek. Všechny děti i pedagogický sbor mateřinky a základní školy se totiž oblékly do modré kvůli celosvětové akci Light It Up Blue, tedy Rozsviťme se modře, jež u příležitosti Světového dne autismu upozorňuje na problematiku této poruchy. „Abychom naplnili symboliku tohoto dne, oblékla se celá škola i mateřská škola do modrého,“ řekla ředitelka MŠ a ZSŠ v Palachově ulici Marie Grimlová.

Škola se k celosvětovému modrému happeningu připojila poprvé. „V naší mateřské i základní škole speciální se stále častěji setkáváme s diagnózou autismu. Chtěli jsme tímto způsobem vyjádřit naši sounáležitost se všemi, kteří se s autismem potýkají,“ vysvětlila tento krok ředitelka Grimlová a dodala, že v současnosti je na základní škole osm dětí s touto diagnózou a dalších pět dětí ve speciální třídě mateřské školky. K modrému dni se však přidali úplně všichni. „Soužití zdravých i handicapovaných dětí je v naší škole přirozené a samozřejmé a pedagogické pracovnice, které pracují se zdravými dětmi, vědí, co obnáší vzdělávání dětí s handicapem a samozřejmě s autismem.“

Modré oblečení nebylo jedinou akcí u příležitosti světového dne autismu na MŠ a ZSŠ v Palachově ulici. „Tento den jsme rovněž podpořili ukončením několikatýdenního vzdělávacího cyklu o autismu, který absolvovalo šest pedagogických pracovnic,“ řekla Grimlová a dodala, že práce s dětmi s autismem vyžaduje určitá specifika. „Autista je jedinec, který slyší, ale nerozumí. Snažíme se, abychom se navzájem pochopili a porozuměli si. Je nutná jiná komunikace a sociální interakce, individualizované vzdělávání, strukturované učení, vytvoření podmínek pro práci a vzdělávání, které jsou u každého dítěte jiné, hodně trpělivosti a empatie. Autismus je tak závažný problém, že zkrátka nedá několika větami vyjádřit, co vše práce s takovými dětmi obnáší.“

Celosvětový happening Light It Up Blue je nejrozšířenější akcí na Světový den autismu, kdy se nejrůznější organizace svými aktivitami snaží zvýšit celosvětovou obeznámenost s autismem. „Je třeba poskytnou informace týkající se důležitosti včasné diagnózy a intervence. V současné době se ve světě narodí každé 110. dítě  s poruchou autistického spektra,“ prozradila Grimlová a upozornila na to, že široká veřejnost má o této poruše zkreslené mínění. „Lidé se často domnívají, že autista  není kontaktní, není přátelský, nenaváže oční kontakt, ale není tomu tak. Tyto děti se dokážou pomazlit, posadit se na klín, nechají se pohladit a samy dávají svoje city najevo nejen svým blízkým, ale i učitelkám a vychovatelkám. Jen někdy nevědí, jak navázat přátelství nebo vyjádřit svoje city vhodným způsobem. Dítě je pak jako cizinec v prostředí, které mluví jiným jazykem.“

Díky happeningu Light It Up Blue se na celém světě na Světový den autismu rozsvítí modrá světla. Barva byla vybrána záměrně, neboť je symbolem komunikace a sebevyjádření, což je jedna z oblastí, ve které mají lidé s autismem největší potíže. „Do modra se proto rozsvítily například Empire State Building v New Yorku nebo Opera v Sydney. V Čechách se k této akci připojila například LBBW Bank, která osvítila modře svoji budovu na Václavském náměstí. V mnoha školách a organizacích se lidé v tento den oblékají do modré, aby se k této akci připojili,“ dodala Grimlová, která doufá, že i tato může společnost přesvědčit k tomu, aby udělala další krůček k těm, kteří se s touto poruchou narodili. „Nic se neděje najednou, a tak je třeba víc takových akcí a častější setkávání se s jedinci, kterým se říká autisté.“

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz