eChomutov - Barokní sloup Nejsvětější Trojice
Nacházíte se zde: eChomutov > fotogalerie > Památky > Barokní sloup Nejsvětější Trojice

Barokní sloup Nejsvětější Trojice

  • popis

  • fotogalerie

  • mapa

  • Audio

Barokní sloup Nejsvětější Trojice nacházející se od roku 1962 v prostoru mezi městskou věží a radnicí na náměstí 1. máje byl pořízen v roce 1697 a následujících 35 let postupně doplňován.
Tato památka, nesprávně označovaná jako sloup morový, se skládá ze dvou částí – samotného sloupu a tzv. kazatelny. Na vrcholu pískovcového díla je umístěn Ježíš Kristus s křížem, po jeho pravici nalezneme Pannu Marii a po levici pak svatou Annu. Z druhé strany sloupu je k vidění svatý Josef s lilií a knihou. Nad těmito postavami se nachází žehnající Bůh Otec a na samém vrcholu pak Nejsvětější Trojici uzavírá Duch Svatý ve formě holubice. Sloup, na němž spočívá Svatá rodina, je korintského řádu, jehož hlavice je zdobena anděly. Tento pilíř je vztyčen na podstavci, který nese dva nápisy. Z přední strany jsou uvedena jména donátorů Ondřeje Josefa Wolfa a Kateřiny Terezie Wolfové a na opačné je pak umístěna prosba za ochranu města před hladem, válkou a morem. Kolem tohoto podstavce jsou rozmístěny čtyři sochy, které tuto téměř deset a půl metru vysokou a šest tun vážící dominantu zdobí od roku 1719. První postava napravo v kanovnickém rouchu s biretem na hlavě a krucifixem v ruce je svatý Jan Nepomucký. Dále se nachází sv. Rozálie Sicilská s lebkou a krucifixem, poté sv. Kateřina Alexandrijská s mečem, korunou na hlavě a rozlomeným kolem za zády a na závěr socha sv. Jana Křtitele ve velbloudím rouchu a beránkem u nohou. Hned roku 1725 však došlo k rozšíření, kdy byla vytvořena kamenná kazatelna s dalšími sochami svatých. Napravo z čela sloupu dnes najdeme sochu anděla s lucernou a dále proti směru hodinových ručiček celkem sedm světců. Prvním z nich v oděvu římského důstojníka hasícího požár je sv. Florián, další postava – sv. Theodor Tiro a v pravém zadním rohu pak sv. Jakub Větší jako poutník, jehož plášť zdobí mušle. Následuje je svatý Linhart v mnišské kutně a v levém zadním rohu nakonec poustevník sv. Roch se svými atributy – široký klobouk, mušle, pes u nohou a odkryté stehno s morovými vředy. Předposledním světcem kazatelny se díky sochaři Janu Osvaldovi z Černovic stal sv. Viktor. Výčet světců uzavírá český patron svatý Václav v rytířské zbroji s orlicí na štítu a poslední sochou celého sousoší je pak anděl s lucernou. Za zmínku dále určitě stojí i fakt, že manželé Wolfovi, z jejichž nadace bylo sousoší postaveno, přispívali na slavnostní procesí, které každý rok v den svaté Anny (26. července) putovalo z farního kostela právě ke sloupu Nejsvětější Trojice.

(Michal Bařinka, 07/2010)

Dostupné fotografie

Umístění na mapě

Audio

O Chomutově

Logo města Chomutova
Chomutov je ideálním místem pro trávení dovolené. Turistům nabízí adrenalin i odpočinek na Kamencovém jezeře, rodinám poznání v Podkrušnohorském zooparku, cyklistům a milovníkům in-line stezku Bezručovo údolím. Okolí Chomutova je plné památek a přírodních krás.

Městské informační centrum

znak ticU Městských mlýnů 5885
430 01  Chomutov

Infolinka zdarma:

800 100 473

e-mail: infocentrum@chomutov-mesto.cz

NUTS2 Severozápad Evropská unie
Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj
Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad
„Vize přestane být snem“
www.europa.euwww.nuts2severozapad.cz